ვებ დიზაინერთან კომუნიკაციის წესები

ნათლად ჩამოუყალიბეთ ამოცანები. ნუ მოგერიდებათ საკუთარ საიტზე საკუთარი შეხედულებების ვებ დიზაინერისთვის გაცნობა. მაქსიმალურად გასაგებად…