საძიებო ოპტიმიზაცია

რა არის შიდა საძიებო ოპტიმიზაცია – I

გუგლის ალგორითმი საძიებო სიტყვების მიხედვით საიტების რანჟირების დროს რამდენიმე ათეულ სხვადასხვა ფაქტორს ითვალისწინებს…