დამკვეთი:

წმ. იოანე მოწყალის სახელობის პრივატ კლინიკა

პროექტის დახასიათება:

78 გვერდი. სამენოვანი. დასრულდა 2 თვეში.