დამკვეთი:

ვენის უნივერსიტეტის პროფესორი იოსებ ნანობაშვილი, მედიცინის დოქტორი

პროექტის დახასიათება:

20 გვერდი. სამენოვანი. დასრულდა 1 თვეში.