• GEO-1

  GEO-1

 • GEO-2

  GEO-2

 • GEO-3

  GEO-3

 • GEO-4

  GEO-4

 • GEO-5

  GEO-5

დამკვეთი:

ქართველ ფოტოგრაფთა ციფრული პლატფორმა 

პაკეტი:

დიდი 

პროექტის დახასიათება:

საიტის მოცულობა – 95 გვერდი. ერთენოვანი. დასრულდა 1 თვეში