დამკვეთი:

ნეიროგანვითარების ცენტრი

პროექტის დახასიათება:

საიტის მოცულობა – 84 გვერდი. სამენოვანი, საძიებო ოპტიმიზაცია, ქართული ტექსტების სრული თარგმანი ინგლისურად და რუსულად, პროფესიონალური ფოტოგადაღება(100+ ფოტო). დასრულდა 1,5 თვეში.